LiveZilla Live Chat Software


Slovenija Slovenija

DETEKTIVSKA AGENCIJA NOVE GENERACIJE

DETEKTIVSKA AGENCIJA

Detektivska agencija-Detektiv

Smo prva ženska detektivska agencija v Sloveniji in tudi v svetovnem merilu smo redka detektivska agencija, pod okriljem katere delujemo ženske. Sodelujemo z moškimi kolegi detektivi in drugimi strokovnjaki v Sloveniji ter v tujini. Nudimo vse vrste detektivskih storitev.

VARNOSTNO SVETOVANJE IN USPOSABLJANJE

Varnostno svetovnje-Detektiv

Varnostno svetovanje in usposabljanje zaposlenih je pomemben varnostno preventivni dejavnik v podjetju. Zaposleni predstavljajo najmočneše orožje v sklopu varnosti ali pa grožnjo, če preko njih odtekajo informacije, blago iz podjetja. Če združimo v podjetju pripadnost zaposlenih s primerno varnostno tehniko, je rezultat močna varnostna komponenta.

VARA ME

Vara me

Oddelek za pomoč vsem, ki se srečujejo z partnersko nezvestobo, deluje v povezavi Detektivska agencija Satja in Detektivsko varnostna agencija. Detektivi smo specializirani za reševanje tovrstne problematike, če je potrebno pa sodelujemo z različnimi strokovnjaki (odvetniki, psihologi ipd.). Več o tem na Vara me

NOTRANJI NADZOR

Notranji nadzor

Z notranjim nadzorom v podjetju detektivska agencija ugotavlja eventualne nepravilnosti delovnega procesa kot npr. odtekanje informacij, iznos blaga, notranje kraje, kršitve hišnega reda, neupoštevanje navodil. Po ugotovljenem dejanskem stanju stranki svetujemo načine, kako naj vzpostavi bolj učinkovit sistem dela v podjetju.

INFORMACIJSKA VARNOST

Informacijska varnost- Detektiv

Informacijska varnost pomeni varstvo podatkov in informacijskih sistemov pred nezakonitim dostopom, uporabo, razkritjem, ločitvijo, spremembo ali uničenjem. Osnovni principi informacijske varnosti so zaupnost, neokrnjenost in razpoložljivost.

PSIHOLOŠKO PROFILIRANJE - GRAFOLOGIJA

Grafoloska analiza-Detektiv

Psihološko profiliranje je postopek, s katerim skušamo ugotoviti osebnostne in vedenjske značilnosti osebe, lahko tudi mesto bivanja.

Grafološka analiza pisave vam lahko pomaga pri preverjanju pristnosti besedil, lahko pa tudi pri osebnostni rasti, razumevanju partnerja, iskanju službe, izbiri izobraževanja.